Lidmaatschap

Als u zich wilt aanmelden bij de Manchester Terrier Club Nederland, stuur dan een mailtje naar:
Mw. Marianne van Dongen, penningmeester: penningmeester@manchesterterrierclub.nl.

 

Contributie per kalenderjaar:

  • lid 22,50 Euro
  • gezins/jeugdlid 7,50 Euro
  • eenmalige inschrijfkosten 5 Euro

Nieuwe leden die na 1 juli als lid toegelaten worden, zijn over het lopende verenigingsjaar slechts de helft van de contributie verschuldigd. Dit geldt niet voor de inschrijfkosten.

Voor de Statuten van de MTCN klik hier

Voor het Huishoudelijk Reglement van de MTCN klik hier

Voor het Privacybeleid van de MTCN klik hier