Privacybeleid

PRIVACYBELEID

Manchester Terriër Club Nederland afgekort (MTCN)

KVK 50253468

PERSOONSGEGEVENS DIE WIJ VERWERKEN.

De Manchester Terriër Club Nederland verwerkt persoonsgegevens van zijn leden en personen die puppy- of rasinformatie inwinnen.

De volgende persoonsgegevens worden bewaard

• Voor- en achternaam

• eventueel geslacht

• Adresgegevens

• Telefoonnummer

• E-mailadres

DE MANCHESTER TERRIËR CLUB NEDERLAND VERWERKT UW PERSOONSGEGEVENS VOOR DE VOLGENDE DOELEN:

• Uitnodigingen voor activiteiten ( ALV, wandelingen, spelletjesdagen etc)

• Het afhandelen van uw betaling voor lidmaatschap en evenementen

• Verzending van ons clubblad door de drukker of penningmeester

• Berichtgeving van dekking, geboorte

• Informatieve mailings

• Het afhandelen en beantwoorden van uw vragen

• De Manchester Terriër Club Nederland is verplicht zijn ledenlijst te verstrekken aan de Raad van Beheer op Kynologisch Gebied om de afdracht per lid van de MTCN te kunnen bepalen. 

HOE LANG BEWAREN WIJ DE PERSOONSGEGEVENS

De Manchester Terriër Club Nederland bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld, tot einde lidmaatschap of wanneer u aangeeft niet meer op de puppywachtlijst te willen staan.

DELEN VAN PERSOONSGEGEVENS MET DERDEN

De Manchester Terriër Club Nederland verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een bepaalde verplichting. Zoals genoemd: de Raad van Beheer op Kynologisch Gebied en de drukker van het clubblad

HOE BEVEILIGEN WIJ UW PERSOONSGEGEVENS

De Manchester terriër Club Nederland neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.

Bij misbruik, neem dan contact op met ons secretariaat via secretariaat@manchesterterrierclub.nl

GEGEVENS INZIEN, AANPASSEN OF VERWIJDEREN

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door de Manchester Terrier Club Nederland en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens, waarover wij beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar het secretariaat@manchesterterrierclub.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. De Manchester Terriër Club Nederland wilt u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

Dat kan via de volgende link:

https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

BEELDMATERIAAL

  • Tijdens wandelingen en andere evenementen van de Manchester Terriër Club Nederland kunnen foto’s gemaakt worden. Deze foto’s willen wij heel graag gebruiken voor ons clubblad, website, Facebook en andere uitingen.
  • Het is mogelijk dat de naam v.d. hond in / bij de foto gepubliceerd wordt
  • Bij het aangaan van het lidmaatschap stemt u in met het gebruik van foto’s waar u mogelijk op afgebeeld staat
  • Er is vooraf aan een evenement altijd mogelijkheid om aan te geven dat u liever niet wilt dat er een foto gepubliceerd wordt waar u eventueel op staat
  • Wanneer het gaat om minderjarige waar een foto van gemaakt is die wij willen gebruiken dan zal er ten aller tijden toestemming aan verantwoordelijke gevraagd worden.
  • Aan niet leden zal vooraf altijd gevraagd worden om toestemming te geven voor het gebruik van foto’s waar zij het onderwerp zijn.