Puppy & fokkerij

Bent u op zoek naar een Manchester Terrier puppy?

De MTCN heeft een puppy(wacht)lijst, hier kunt u zich voor aanmelden. Wanneer er dekkingen en/ofpuppys-max2 geboortes zijn krijgt u deze van ons door per email, ook worden deze vermeldingen op onze site gepubliceerd.

Wilt u informatie over verwachte dekkingen & nesten of informatie over het ras dan kunt u contact opnemen met Max de Gids via pupbemiddeling@manchesterterrierclub.nl


Een nest Manchester Terriers fokken?

De MTCN heeft een fokbegeleidings commissie aangesteld. De fokbegeleidingscommisie heeft als
doel om u (waar nodig) van informatie te voorzien m.b.t.:

 • Keuze dekreu.
 • Huisvesting/werpomgeving.
 • Verzorging moederhond & puppy’s etc.
 • Het archiveren en controleren van de aan ons gemelde
  dekkingen & nesten.

De geboortes zullen op onze site vermeld worden indien u om pupbemiddeling heeft gevraagd.
Ook zullen de geïnteresseerden die zich aangemeld hebben bij de MTCN een bericht krijgen.

Onderstaande documenten zijn van belang wanneer u een nest wilt fokken:

Naast het BRS en RSF is het van belang ons fokkerijbesluit goed te lezen.

Fokkerijbesluit MTCN

Graag zien wij het dekformulier met uw gegevens, de gegevens van de teef en de keuze van reuen tegemoet incl. kopie stamboom teef zodat wij in kunnen stemmen met uw genomen keus.

Dekformulier MTCN

Wanneer de puppy’s geboren zijn laat het ons svp weten via het het geboorteformulier.

Geboorteformulier MTCN

U kunt de dek-en geboorteformulieren invullen, vervolgens opslaan op uw eigen computer als scan of foto en per email verzenden naar fokbegeleiding@manchesterterrierclub.nl. Vergeet niet uw stamboom en eventueel het certificaat VWD in te scannen of te fotograferen en mee te sturen als bijlage.

 


Wij fokken volgens het Basis Fokreglement van de Raad van Beheer en daarnaast hebben wij een Rasspecifiek Fokreglement (zie hieronder)

Rasspecifiek Fokreglement Manchester Terrier Club Nederland:

 • De teef mag ten tijde van de dekking niet jonger zijn dan 16 maanden.
 • De teef mag niet meer worden gedekt als ze ouder is dan 96 maanden.
 • Bij de geboorte van het eerste nest mag de teef niet ouder zijn dan 72 maanden.
 • Tussen de geboortes van twee opeenvolgende nesten van dezelfde teef dient een termijn van minstens 12 maanden te zitten.
 • Tussen de geboortes van twee opeenvolgende nesten van dezelfde teef dient een termijn van minstens 12 maanden te zitten.
 • Een teef mag maximaal 5 nesten krijgen.
 • Na 2 keizersneden is het aanbevolen dat een teef niet meer voor de fokkerij wordt gebruikt.
 • De pups mogen niet eerder afgeleverd worden dan met 8 weken en moeten geënt zijn met een cocktail waarin parvo zit.
 • De fokker maakt de nieuwe pup eigenaar voor 1 jaar lid van de Manchester Terrier Club Nederland tegen een gereduceerde prijs van 15 Euro. Na dit eerste jaar moeten de nieuwe leden de keus krijgen of zij wel of niet lid willen blijven.

In verband met de Von Willibrands Disease zijn de volgende regels van kracht:

 • Een combinatie van honden die vrij zijn is altijd toegestaan.
 • Een combinatie van een hond die drager is en een hond die vrij is mag,
  maar hiervan zullen de pups getest moeten worden op VWD.
 • Alle andere combinaties i.v.m. VWD zijn uitgesloten.

Fokbegeleidingscommissie:
Theo van Vessem en Sandra Lonzi

email: fokbegeleiding@manchesterterrierclub.nl

pict2324